Медија центар

Медија центар Факултета техничких наука представља је јединствени центар на Универзитету у Новом Саду који се бави истраживњем, развојем, производњом и организацијом мултимедијалних садржаја.

Визија центра

Визија Медија центра јесте свеобухватни прилаз у истраживању, развоју, производњи и организацији мултимедијалних садржаја за потребе наставе, научно истраживачког рада и сарадње са привредом.

Мисија центра

Мисија Медија центра јесте да кроз едукацију и научно истраживачки рад прати трендове савременог развоја мултимедија, а затим кроз трансфер знања према Универзитету и привреди, да свој допринос у подизању квалитета мултимедијалних комуникација.

Активности центра

Активности центра усмерене су ка развоју и производњи мултимедијалних сдражаја за потребе Универзитета и привреде.

Основне активности центра:

  1. Производња мултимедијаних садржаја за потребе насатаве (учење на даљину-e-learning)
  2. Обука студената за производњу и организацију мултимедијијаних садржаја 
  3. Производња мултимедијалних садржаја за потребе научно истраживачког рада (подршка организацији научно-стручних скупова, конфернција, сајмова...)
  4. Производња мултимедијалних садржаја за потребе Универзитета (мултимедијални филмови, интернет презентације, издавачка делатност...)
  5. Производња мултимедијалних садржаја за потребе привреде (израда мултимедијалних садржаја и апликација)

Подручја истраживања и рада које покрива центар:

  • Графички дизајн
  • Интернет (Web) Дизајн
  • Аудио-Видео продукција
  • 3д моделовање и анимација
  • Мултимедији

Добродошли у свет Мултимедија!