• Почетна
  • Студије
  • Инжењерство информационих суистема

Инжењерство информационих система

Информационе и комуникационе технологије прожимају све аспекте савременог друштва и интензивно се користе свакодневно и у свим сферама живота. Информациони системи, применом ових технологија, омогућавају да се послови у предузећима обављају брже, лакше, боље и јефтиније. Максимални ефекти се постижу када се добро познаје природа пословања и структура предузећа, што наши инжењери сигурно знају. Они су научили како функционише предузеће и како га употребом информационих и комуникационих технологија учинити успешнијим. Акценат је постављен на оспособљавању инжењера који сагледавају целину система и развијају способности лаког прилагођавања различитим апликативним доменима и примени различитих и иновативних метода, техника и алата у области информационих и комуникационих технологија.

Сазнајте више...

Студије

Програм је усаглашен са савременим европским и светским образовним и научним токовима, базиран на актуелним, међународно признатим препорукама у областима информационих система, рачунарских наука, софтверског инжењерства и области организационих наука. Наставом су предвиђене посете и студијски боравци у компанијама, високошколским установама и истраживачким институтима у центрима са којима Факултет има остварену сарадњу. То су прилике када су студенти у могућности да провере и унапреде квалитет свог знања.

Сазнајте више...