Позиција:
ДЕПАРТМАН ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ
Адреса:
Трг Доситеја Обрадовића 7
Нови Сад
21102
Србија
Телефон:
021 485 2179

Где се налазимо

Факултет техничких наука 
Универзитет у Новом Саду
Депертман за индустријско инжењерство и менаџмент
Трг Доситеја Обрадовића 6

Teл: 021 485 2179
Email: sekreterijat.diim@uns.ac.rs
 

Пратите нас на друштвеним мрежама