O Инжењерскoм менаџменту

Инжењери менаџмента су „градитељи“ мостова између инжењерства и бизниса. Они говоре оба језика, познају оба начина размишљања и зато проналазе решења која ће предузеће учинити успешним. Студијски програм, који се изводи на ФТН-у, посебан је јер је конципиран тако да студентима пружа поред менаџерских и широку лепезу инжењерских знања неопходних за рад у организацијама свих врста и подручја делатности. Ови инжењери налазе се свуда где се инжењерска и управљачка знања срећу. Они врло успешно планирају, организују, воде, надзиру и управљају пословним активностима, предузећем у целини или његовим деловима. Захваљујући употреби савремених технологија и вештачке интелигенције, ови инжењери могу анализирати велике количине података и на основу њих доносити прецизне пословне одлуке.

Овај профил инжењера има способност да, успешније од других, управља организацијом јер може да сагледа комплетну слику и на прави начин уклопи сваки елемент, али и да пронађе право место сваком запосленом и додели му одговарајући задатак, како би посао био боље урађен. Будући инжењер стиче знања од врхунских професора из најзначајнијих инжењерских дисциплина које се изучавају на Факултету техничких наука у добро опремљеним лабораторијама. Та могућност их издваја од других и представља разлог зашто су инжењери менаџмента са ФТН-а тако доминантни на тржишту рада и зашто постижу изузетне резултате обављајући значајне функције у организацијама у којима раде.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Посебност и предност студијског програма Инжењерски менаџмент огледа се у томе што је настао, развија се и живи на извору нових технологија – на Факултету техничких наука. Захваљујући томе, наши дипломирани инжењери менаџмента запажени су, уважени и врло успешни у производним и услужним предузећима, мултинационалним компанијама, образовним институцијама, банкама, осигуравајућим кућама, медијима, маркетиншким агенцијама, малим и средњим предузећима. Запослени су широм света и на веома одговорним позицијама у различитим институцијама у којима постижу врхунске резултате. Можда нисте знали, али они имају значајне улоге у највећим банкама и осигуравајућим кућама у региону и обављају кључне функције у великим компанијама као што су: Continental, Nidec, Siemens, Toyo Tires, Robert Bosh, ZF, Norma group, Schneider Electric, Vega IT, Levi9, NIS, Tarkett, IGB Automotive на пример. Поред тога, знају да своју креативност и идеју преточе у нови иновативни производ или услугу, не само у постојећим већ и у предузећима које сами оснивају (стартуп-а).

КАКО ДО ДИПЛОМЕ?!

Студијски програм Инжењерски менаџмент на Факултету техничких наука креиран је и усаглашен са одговарајућим студијским програмима најпрестижнијих образовних институција у свету. Током посета и студијских боравака у компанијама, високошколским установама и истраживачким институтима у центрима са којима Факултет има остварену сарадњу, попут: Беча, Граца, Штутгарта, Улма, Хајделберга, Мадрида, Милана, Трента, Москве, Будимпеште, Марибора, студенти су у могућности да се сами увере и провере квалитет својих знања, а уколико их то заинтересује, постоји могућност да мастер студије наставе на неком од поменутих универзитета. Такође, студенти имају прилику да преко различитих програма размене, проведу по један и више семестара на универзитетима у целом свету, који ће им бити признати у оквиру студија које су изабрали.

На студијски програм Инжењерски менаџмент прва генерација студената се уписала школске 1999/2000. године.