• Водич кроз живот
 • Baner Studenti9
 • Каријера
 • Студентске организације
 • Студентски живот
 • Студентски живот

Стручне праксе

Стручна пракса има за циљ спровођење конкретних активности које имају едукативну, практичну и развојну димензију, корисне свим учесницима процеса тј. студенту, предузећу и факултету.

За студенте, стручна пракса представља одличан начин да се направи веза између академских знања стечених на факултету и практичних знања стечених током праксе. Пракса је први корак за оријентир у радној средини и прилика да студенти стекну увид у функционисање пословних система. 

За предузеће, присуство студената представља помоћ у реализацији процеса рада и могућностима за добијање нових идеја, алата, метода, начина мишљења. Свеже идеје студената, висока информатичка писменост, неоптерећеност принципима рада могу утицати на генерисање веома корисних и применљивих резултата. Увидом у младе, перспективне студенте отвара се могућност регрутовања нових кандидата за потенцијални будући посао.

Стручна пракса је обавезни предмет на свим студијским програмима на Департмана за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент и реализује се у периоду од 3 радне недеље на трећој години основних академских студија, као и на мастер академским студијама.

Значајну помоћ у реализацији процеса праксе омогућује коришћење погодности које нуди компјутерски програм за учење Moodle.

Након што студент отвори профил преко поменуте платформе, његове обавезе су следеће:

 1. Пратити огласе за праксу
 2. Пријављивање на изабрани оглас
 3. Полагање припремног теста о познавању компаније
 4. Добијање упута за праксу
 5. Склапање тространог уговора (руководилац стручне праксе, студент, ментор из предузећа)
 6. Реализација праксе
 7. Евалуација предузећа и евалуација студента од стране ментора
 8. Предаја извештаја
 9. Усмена одбрана извештаја