• IJIEM

Стручне праксе

Током основних и мастер студија, студенти Мехатронике имају могућност да реализују стручне праксе у неким од познатих домаћих и интернационалних предузећа са којима ФТН има сарадњу и партнерски однос.
Сазнајте више...