• IJIEM

Могућност запошљавања

Дипломирани инжењери мехатронике могу да се запосле у бројним предузећима у различитим гранама индустрије, као и у пројектантским и научно-истраживачким институцијама. Послови на којима инжењери мехатронике могу да раде су: пројектовање и израда електронских и електричних уређаја и система, машина, роботизованих система, аутоматизованих уређаја и система, софтверских апликација, информационо комуникационих система.