• IJIEM

Студентско предузеће

Добра организација наставе и партнерски однос са студентима омогућавају стално унапређење квалитета образовања и смањење напора у постизању врхунских резултата. Одличан пример сарадње професора и студената најбоље је илустрован кроз активности и пројекте које реализује Студентско предузеће. О том предузећу, можда најбоље говори мисија чији су аутори, наравно, студенти:

Сазнајте више...

Стручне праксе

Током основних и мастер студија, студенти Индустријског инжењерства имају могућност да реализују стручне праксе у неким од познатих домаћих и интернационалних предузећа са којима ФТН има сарадњу и партнерски однос.

Сазнајте више...

Могућност запошљавања

Дипломирани инжењери индустријског инжењерства, са мултидисциплинарним знањима и вештинама које поседују, представљају изузетно пожељан профил инжењера који се може запослити у предузећима готово свих делатности, у целом свету. Наши инжењери воде тимове и учествују у истраживању, пројектовању, технолошкој припреми, организацији, роботици и аутоматизацији процеса рада, успостављању информационо - комуникационих система, увођењу система квалитета и развоју логистичке подршке у великом броју предузећа, од оних малих, које су самостално покренули, до великих и успешних система широм света, какви су: Siemens, Bosch, Norma group, Westinghous, НИС, Галеб, Пионир,...

Студије

Студијски програм, Индустријско инжењерство, на ФТН-у је целовит и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања из области, усаглашена са савременим светским научним токовима, попут сличних програма на иностраним високошколским установама. Саставни део студијског програма представљају посете и предавања у фабрикама које препознају индустријске инжењере као кључне интеграторе процеса и система. Посете фабрикама и студијски боравци студената се реализују у: Бечу, Марибору, Грацу и другим технолошким центрима у региону. Такође, студенти имају прилику да преко различитих програма размене проведу по један и више семестара на универзитетима у целом свету који ће им бити признати у оквиру студија које су изабрали. Наши студенти су радили своје дипломске радове у: Бечу, Грацу, Марибору, Будимпешти, Милану, Мадриду, Стокхолму, Штутгарту и другим великим центрима индустријског инжењерства.

Сазнајте више...

О ИНДУСТРИЈСКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ

Индустријско инжењерство је настало као одговор на реалне потребе индустрије још почетком 20. века. Индустријски инжењери проналазе најбољи, најбржи, најјефтинији, најлакши и најбезбеднији начин да се нешто уради. Успевају да испоруче квалитет у року, на задовољство купца и запослених. Иако изгледа тешко и одговорно, они најчешће уживају у решавању таквих проблема јер поседују потребна мултидисциплинарна знања и вештине. Поред техничких вештина, такође су добри у математици, механици и информатици, познају природу трошкова, али поседују и вештине опхођења са људима, чиме кроз тимски рад постижу боље резултате.

Сазнајте више...