• IJIEM

Истраживачки и технолошки центар

 • Институт за индустријске системе Факултета техничких наука (сада Департман за индустријско инжењерство и менаџмент) и 
 • група од 14 предузећа (међу којима Мајевица из Бачке Паланке, Југоалат из Новог Сада, Истра из Куле, Фадип из Бечеја и друге) која су тада добро функционисале и запошљавале значајан део локалног становништва.

Замишљен као окосница трансфера технолошких и организационо управљачких знања акумулираних у домаћој и светској академској заједници у привредне токове, основа делатност Центра се ни тренутка до данас није одвајала од ове своје мисије. Сарадници Центра су чланови пројектног тима - проверено еминентни експерти за област на коју се односи пројект, који се бирају пажљиво углавном из редова наставног особља са Универзитета у Новом Саду, а, по потреби, то могу бити и људи ван универзитета. Окосницу сваког тима чине запослени на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент ФТН Нови Сад. 

Центар је 1998. свој систем менаџмента усагласио са захтевима стандарда ИСО 9001.

РАЗВОЈ И КОНСАЛТИНГ

У области развоја и примене привредних решења истичу се услуге консалтинга на усклађивању система менаџмента са захтевима међународних стандарда (ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО/ИЕЦ 17025, ИСО 22000/ХАЦЦП, ИСО/ИЕЦ 27001, ГЛОБАЛ Г.А.П., ХАЛАЛ, КОСХЕР, ИФС, ИСО 10002, ИСО 31000, ИСО 15189, ИСО 20001, ИСО 50001, ИСО 10006 ИСО 26000 и други). 

Центар је развио своју методологију снимка, анализе стања, планирања и реализације ових пројеката. Пројекте је реализовао у складу са методологијом, која је развијана, побољшавана и прилагођавана сваком кориснику током ових година. 

Центар је пружао услуге консалтинга у овој области реализацијом преко 300 пројеката из производног и услужног сектора. Наведене су само неке референце:

Из области производње: НИС Рафинерија нафте Нови Сад, Тоза Марковић, Кикинда, Алинг Цонел Гајдобра, Сунце Сомбор, Витал Врбас, Арома Футог, Југохемија Београд, ББ Минаква, Новкабел А.Д. Нови Сад, Тамарис Бања Лука, ДЕС Нови Сад и други. 

Из области здравства: Институт за Кардиоваскуларне болести Војводине, Институт за јавно здравље Војводине, Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Пастеров завод Нови Сад, Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Дом Здравља Инђија Нови Сад итд. 

У јавним предузећима и органима власти: Водовод Нови сад, Водовод Шабац, ЈП Урбанизам Нови сад, Чистоћа Нови Сад, ЈКП Лисје Нови Сад, Паркинг Сервиси Нови Сад и Сомбор, Општина Бечеј итд.

У услужном сектору: Војна Установа Тара (Хотели Оморика и Бели Бор), Завод за судска вештачења Нови Сад, Фонд ПИО Републике Српске Бијељина, Технобиро НС Нови сад, Факултет техничких наука Нови Сад, Бобар Банка Бијељина, Бобар осигурање Бијељина итд.

У ИТ сектору: DL Design House Beograd, Prozone Novi Sad, Levi9 Novi Sad

У сектору малих и средњих предузећа: Medlab Novi Sad, Meritum NS, Positive Novi Sad, BMD Janja, Meditech Novi Sad, Š&P Timex Novi Sad, Soko Tim Novi Sad, Sontaratex Novi Sad, Struja Stanković Veternik, Šuša DOO Verternik, Agria Subotica, Biljana i Luka Novi Sad, Modelar Novi Sad, Razvoj Janić Subotica, Remming Srbobran, Sajnos Novi Sad, TEA NS d.o.o., Novi Sad itd. итд.

По потреби, Центар је спроводио и има капацитета да спроведе пројекте увођења разних побољшавања система менаџмента у организацијама по захтеву корисника који могу укључивати различита знања (техничка, технолошка, информационо-комуникациона и сл). 

ОБУКА

Центар је организовао и организује јавне семинаре из области у којима реализује пројекте. Јавни семинари подразумевају слање позива широком кругу организација и привредних комора. 

До сада, Центар је организовао преко 70 јавних семинара. На већини ових семинара је организован рад по принципу радионица на којима учесници тимски решавају проблем који сами одаберу у складу са типом семинара. Већ дуги низ година (уз мања прилагођавања у складу са реаговањима корисника) на сваком јавном семинару Центра се паралелно организује десетак радионица које за теме могу имати практичну примену захтева неког од међународних стандарда, побољшавање система уопште, примене метода и техника побољшавања система, Леан систем, 6 сигма, увођење интегрисаног система менаџмента, обуку рада представника руководства за системе менаџмента и слично. 

Овим видом семинара обучено је преко 6000 полазника, из више од 2700 организација.

Поред јавних семинара, у оквиру пројеката се организује један до два семинара у оквиру организације, од којих један често обухвата све запослене. 

Посебно се могу организовати и организују се семинари за обуку интерних проверивача за различите системе менаџмента. 

Уколико је захтев корисника да се организују семинари са посебним - специфичним темама, Центар, након пажљиве анализе, може у кратком времену организовати тим и семинар по захтеву корисника припремити и одржати. 

У више наврата, Центар је реализовао семинаре у регионалним привредним коморама широм Војводине, за учеснике из региона. 

Тако гледано, број учесника на семинарима Центра процењује се на преко 50 000.

ИСТРАЖИВАЊЕ

С обзиром да је Департман за индустријско инжењерство и менаџмент основа сваког пројектног тима, не треба наглашавати да се сва позитивна искуства из научно-истраживачког рада и све њихове практичне импликације примењују у реализацији пројеката Центра. 

www.itcns.rs

 

Центар за развој и менаџмент производа

Мисија Центра за развој и менаџмент производа јесте да кроз едукацију и научно истраживачки рад прати трендове савременог развоја и менаџмента производа, а затим кроз трансфер знања према привреди, да свој допринос у подизању квалитета производа и конкурентности привреде.

Подручја истраживања и рада које покрива центар су:

 • Интегрални развој производа (ИРП),
 • Кастомизована индустријска производња (МЦ),
 • Управљање животним циклусом производа (ПЛМ)
 • Отворене иновације (ОИ)

Центар је носилац акредитованог мастер студијског програма "Развој и управљање животним циклусом производа", као резултат Европског Темпус пројекта "Master Studies and Continuing Education Network in Product Lifecycle Management with Sustainable Production" у партнерству са Politecnico di Torino (Италија), универзитетима у Скопљу, Сплиту, Загребу, Марибору и Солуну. У оквиру центра је формирана и савремена лабораторија за Управљање животним циклусом производа.

Центар је оснивач и носилац међународне мреже МЦ-ОИ Нетwорк, која између осталог организује и истакнуту међународну конференцију МЦП-ЦЕ (Интернатионал Цонференце он Масс Цустомизатион анд Персонализатион ин Централ Еуропе), која промовише нове пословне моделе као што су кастомизована индустријска производња, кокреација у развоју производа и отворене иновације.

Центар за развој и менаџмент производа је додатно ојачао кроз активно учешће у још два Темпус пројекта “Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina” (IPROD) и “Fostering students' entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration” (iDEAlab), у оквиру којег су развијени нови курикулуми и објављене монографије и уџбеници у области управљања развојем производа и менаџмента иновацијама.

Више детаља на wеб страници: www.myproduct.rs 

Интердисцплинарни истраживачки центар за управљање ризицима од хазарда са катастрофалним последицама

ЗАШТО ЦЕНТАР?

Свет је, до данашњих дана, изложен природним катастрофама све већих размера. Само у периоду од 1974. до 2003. године забележено је преко 6367 природних катастрофа, широм света, не рачунајући епидемије. То је резултирало у следећем (1):

 1. Животе је изгубило више од 2 милиона људи.
 2. 1.5 милијарди људи кумулативно је било под утицајем катастрофа.
 3. 182 милиона људи је остало без крова над главом.
 4. Процењена материјална штета је била око УС$1.38 трилиона.

Република Србија, на жалост, није изузетак. Њена територија (у прошлости и територије Србије и Црне Горе, као и бивше Југославије) је такодје континуално изложена хазардним појавама, чији је утицај често трагичан. Протекле два лета су била једна од најтоплијих од када постоје мерења на територији Србије. Одступања средњих летњих температура од просека била су знатна. Број тропских дана и тропских ноћи биле су двоструко, а понегде и троструко веће од уобичајених (2).

Када год се, на територији Србије, догоди катастрофа, било природна или изазвана људском активношћу, реакција је хаотична, што само по себи представља додатну катастрофу. Регулативе везане за катстрофалне појаве јесу, у основи, ”реактивне”. Базиране су на старим нормама из домена цивилне заштите, а скоро искључиво се односе на хитне реакције непосредно после догадјаја, и наставља се, без координације, само делимично у правцу одрживог опоравка и рехабилитације.

ВИЗИЈА ЦЕНТРА

Резултатима рада Интердисциплинарног истраживачког центра за катастрофалне ризике допринети смањењу рањивост на најмању могућу меру, и стварању друштва отпорног на утицаје хазардних појава. Допринети подизању свести о односу људског бића и планете Земље, као предуслов за формирање нове позитивне глобалне свести.

МИСИЈА ЦЕНТРА

Научно-истраживачким радом допринети развоју и сталном усавршавању индикатора за праћење хазардних појава, за континуално просторно-временску анализу рањивости, а тако и свеукупном смањењу ризика од утицаја хазардних појава. Утицати на доносиоце одлука да прихвате резултате научно-истраживачког рада и да их уградјују у законодавна и институционална решења у области смањења рањивости, а тиме и смањења ризика од утицаја хазардних појава.

АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА

Превентива, као и рано упозорење, у домену смањења ризика од утицаја хазардних појава не постоје у Србији. Због тога су, на жалост, последице од оваквих појава максималне (у негативном контексту). У духу старе изреке “више спречити мање лечити“, један од главних задатака Центра јесте истраживање у области максимизирања превентивних и митигационих активности базираних на резултатима примене савремених интердисциплинарних истраживања, математичких метода, модела и технологија, са посебним освртом на информационе и комуникационе технологије, као и сателитска осматрања.

Основне активности центра:

 1. Промовисање интердисциплинарних истраживања.
 2. Развој и промовисање културе превенције и митигације.
 3. Праћење хазардних појава коришћењем просторних и временских индикатора.
 4. Дефинисање индикатора из домена рањивости.
 5. Вероватноће утицаја ИПЦЦ сценарија будућих климатских промена на хазарде у региону.
 6. Процене рањивости и њихов однос са социо-економским развојем Србије и региона.
 7. Примена математичких модела за израчунавање индикатора и процене рањивости.
 8. Развој алгоритама и софтвера за анализу рањивости.
 9. Анализа и процена ризика од утицаја хазардних појава применом, као и усавршавањем, постојећих модела, а такодје и развојем нових модела прилагодјених локалним условима.
 10. Коришћење сателитских снимака и даљинске детекције за процене индикатора хазарда и рањивости.
 11. Развој интернет портала за коришћење резултата научно-истраживачког рада центра.
 12. Развој и промоција учења путем Интернета (е-Леарнинг).

Обављање наведених активности би подразумевало максимално коришћење Интернет стандарда и технологија у свим фазама истраживања, као што су:

 1. Пријем улазних података.
 2. Израчунавање индикатора онлине.
 3. Дистрибуција резултата анализе.
 4. Учење путем Интернета (e-learning).

МРЕЖА ПАРТНЕР ИНСТИТУЦИЈА (NETWORKING)

Основни принцип рада Центра јесте интердисциплинарност. Само по себи то подразумева заједнички рад са другим институцијама и организацијама, на интернационалном, регионалном, националном и локалном нивоу. За очекивати је да ће се мрежа институција са којима се сарадјује временом проширивати. Ово су нека од институција и организација са којима се намерава сарадјивати (листа институција је увек отворена за све оне институције које желе сарађивати):

Интернационалне организације и институције:

 1. UNITED NATIONS UNIVERSITY Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), Bonn, Germany.
 2. United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER), UNOOSA, Vienna, Austria.
 3. UNITED NATIONS International Strategy for Disaster Reductions (UN ISDR), Geneva, Switzerland.
 4. DiMTEC, Free State University, Bloemfontein, South Africa.
 5. European Space Agency (ESA).
 6. NASA Goddard Space Centre, USA.
 7. Franzius Institute for Waterworks, Leibniz University, Hannover, Germany.

Регионалне организације и институције:

 1. Z_GIS, Salzburg University, Salzburg, Austria.
 2. Romanian Space Agency (ROSA), Bucurest, Romania.
 3. Institut za zemljotresno inženjerstvo (IZZS), Univerzitet ”Kirilo i Metodije”, Skopje, Makedonija.
 4. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Zagreb, Hrvatska.
 5. GISDATA Group, Zagreb, Hrvatska.

Националне организације и институције:

 1. Републички хидрометеоролошки завод, Београд.
 2. Факултет безбедности, Универзитет у Београду, Београд.
 3. Градјевински факултет, Универзитет у Београду, Београд.
 4. Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине“, Нови Сад.
 5. Војводјанска Академија наука и уметности, Нови Сад.
 6. Рударско Геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
 7. Управа за цивилну заштиту, Министарство Одбране Србије, Београд.
 8. Оделење за одбрану АПВ, Министарство Одбране Србије, Нови Сад.
 9. Служба спасавања, МУП Србије, Београд.
 10. Институт за водопривреду ”Јарослав Черни”, Београд.
 11. Сингидунум Универзитет, Београд.
 12. ДДОР Нови Сад.
 13. Факултети, институти и департмани Универзитета у Новом Саду.

РЕФЕРЕНЦЕ:

 1. ЦРЕД – ЕМДАТ, Белгија.
 2. Хидрометеоролошки завод, Београд, Србија.

Лабораторија за учење на даљину

Лабораторија за учење на даљину (енгл. е-Леарнинг Лабораторy - еЛЛаб) на Факултету техничких наука користи Мудл систем који смо назвали Моодле еЛЛаб. Лабораторија пружа подршку наставном особљу и студентима. Наставно особље које је заинтересовано за обогаћивање својих еx-катедра предавања и вежби са интерактивним задатцима, активним учењем или он-лине тестовима који се налазе на Моодле еЛЛаб платформи. Ова подршка се огледа у следећем:

 • виртуални простор на Моодле еЛЛаб платформи
 • обавезне обуке наставног особља
 • подршку током учења и
 • консултације о употреби алата на платформи.

На Моодле еЛЛаб платформи, студентима је на располагању све оно што им је потребно да би успешно савладали предмет и положите испит: сви материјали, слајдови са предавања, слике које објашњавају најсложеније појмове, тестови кроз које могу да провере оне делове градива које нису најбоље схватили, форуми на којима могу да консултују своје колеге студенте у вези предмета и могућност електронске комуникације са професором и асистентом.

Систем за е-учење је врста информационог система који је заснован на интернет технологији и који обезбеђује трансфер знања студентима на независтан и флексибилан начин. Студенти или е-учесници приступају систему путем интернета или интранет портала у циљу стицања информација, знања и вештина. Е-учесници имају могућност да самостално читају материјале постављене на интернету, а затим да тестирају стечена знања. Ова карактеристика чини систем за е-учење ефикасним окружењем. Током процеса учења, студенти уз помоћ система за е-учење могу да комуницирају са другим учесницима, као што су предавачи или остали студенти.

Мудл (енгл. Моодле) је најпопуларнији систем за управљање учењем који функционише као софтвер отвореног програмског кода. Назив је настао од акронима за модуларно објектно-оријентисано динамичко окружење за учење (енгл. Модулар Објецт-Ориентед Дyнамиц Леарнинг Енвиронмент). Овај софтверски пакет служи као алтернатива за лиценцирана-комерцијална решења за е-учење, има велику и разнолику заједницу корисника и преведен је на више од 75 језика у 233 земље широм света. Већи број прототипова је произведен и одбачен пре него што је 20. августа 2002. године званично представљена верзија Мудл 1.0. Написан је у програмском језику ПХП. Мудл нуди окружење за учење које омогућава колаборацију између учесника а које може да се користи као самостални програм за учење у потпуности преко интернета или може да се користи као подршка за конвенционално учење.

Више информација на http://ellab.ftn.uns.ac.rs/

Медија центар

Медија центар Факултета техничких наука представља је јединствени центар на Универзитету у Новом Саду који се бави истраживњем, развојем, производњом и организацијом мултимедијалних садржаја.

Визија центра

Визија Медија центра јесте свеобухватни прилаз у истраживању, развоју, производњи и организацији мултимедијалних садржаја за потребе наставе, научно истраживачког рада и сарадње са привредом.

Мисија центра

Мисија Медија центра јесте да кроз едукацију и научно истраживачки рад прати трендове савременог развоја мултимедија, а затим кроз трансфер знања према Универзитету и привреди, да свој допринос у подизању квалитета мултимедијалних комуникација.

Активности центра

Активности центра усмерене су ка развоју и производњи мултимедијалних сдражаја за потребе Универзитета и привреде.

Основне активности центра:

 1. Производња мултимедијаних садржаја за потребе насатаве (учење на даљину-e-learning)
 2. Обука студената за производњу и организацију мултимедијијаних садржаја 
 3. Производња мултимедијалних садржаја за потребе научно истраживачког рада (подршка организацији научно-стручних скупова, конфернција, сајмова...)
 4. Производња мултимедијалних садржаја за потребе Универзитета (мултимедијални филмови, интернет презентације, издавачка делатност...)
 5. Производња мултимедијалних садржаја за потребе привреде (израда мултимедијалних садржаја и апликација)

Подручја истраживања и рада које покрива центар:

 • Графички дизајн
 • Интернет (Web) Дизајн
 • Аудио-Видео продукција
 • 3д моделовање и анимација
 • Мултимедији

Добродошли у свет Мултимедија!