• IJIEM

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Специјалистичке академске студије на студијским  програмима Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер индустријског инжењерства, односно инжењерског менаџмента.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Индустријско инжењерство. То, поред осталог укључује и даљи развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из области које проучава.

Линк:
http://ftn.uns.ac.rs/1927240344/fakultet-tehnickih-nauka