• IJIEM

Студентске и омладинске задруге

Студентске задруге су организације које студентима (задругарима) проналазе посао који ће обављати за послодавце са којима задруга послује, а за који ће студенти добити одређену накнаду за рад. Послови које студенти могу добити су привремени, повремени или сезонски или можда замена на радном месту неког одсутног радника.

Најдуже трајање посла који је могуће добити износи 120 дана. Студенти се сами пријављују за послове које желе да раде, а студентска задруга проналази места за рад код заинтересованих послодаваца и позива студенте у најкраћем могућем року.

Спектар студентских послова је широк: возачи, програмери, оператори, продавци, промотери, фотомодели, хостесе, портири, шанкери, помоћно особље у кухињи, кување кафа, лакши и тежи физички послови у производњи, паковање и декларисање робе, утовар, транспорт, обезбеђење фирми, итд.

За учлањење у студентску или омладинску задругу потребна је лична карта, индекс и отворен рачун или штедна књижица у некој од банака. Потребно је попунити и потписати приступницу задруге и уплатити годишњу чланарину (обично износи око 300,00 дин годишње).

Важно је напоменути да се под „студентима” подразумевају студенти који нису старији од 26 година. Сваке године потребно је обновити чланство у задрузи и поднети доказе да студент и даље испуњава услове. По прописима о задругама, студент не би смео истовремено бити члан две или више задруга.

Цена рада преко задруге уговара се као дневница за краткотрајне послове, док се за оне који трају најмање један месец, плаћа по радном часу. Послодавац ће зараду уплатити задрузи, а она ће уплатити све доприносе и остатак пренети на рачун студента (задругара).

Омладинске и студентске задруге у Новом Саду:

ОЗ Дунав, Владике Ћирића 29, 021/55-74-79

ОЗ Сунцокрет, Поштанска 3, 021/62-49-80

ОЗ Булдожер, Јеврејска 35, 021/61-15-10, 021/62-39-87

ОЗ Цодеx, Народног фронта 10, 021/45 08 91

ОЗ Доситеј, Др. Симе Милошевића 1, 021/45 85 70, 021/45-00-79

ОЗ Интелектуалац, Сремска 9, 021/61-39-07

ОЗ Младост, Булевар деспота Стефана 5, 021/458-068

ОЗ Омладинац, Данила Киша 31, 021/541-255

ОЗ Омyцрон, Јожефа Марчока 1, 021/466-181

ОЗ Победник, Масарикова 25, 021/47-37-108

ОЗ Слога, Народних хероја 5, 021/613-242

СЗ Академац НС, Железничка 9, 021/458-968

СЗ Економист, Мише Димитријевића 22, 021/458-862

СЗ Машинац, Трг Доситеја Обрадовића 6, 021/63-50-196

СЗ Сајам, Булевар цара Лазара 3, 021/466-767

СЗ Студент, Руменачка 150, 021/6350-100

СЗ Тесла, Булевар ослобођења 127, 021/450-829

Преузето са: http://beta.studentskivodic.com, 14.12.2015.