• IJIEM

Кредити и стипендије

Студентске стипендије и студентски кредити представљају облик финансијске помоћи који се обезбеђује за студенте како би им се олакшао период студирања.

Студентски кредити су једна од ретких новчаних бенифиција у којој могу да уживају студенти прве године студија јер се за већину стипендија може конкурисати тек на вишим годинама студија. Из тог разлога се већина бруцоша одлучи да се пријави на конкурс за овај бескаматни кредит који се отплаћује након завршетка студија. 

Рангирање студената за добијање студентских кредита остварује се на основу просека оцена из ИВ године средње школе и на основу просека примања по члану домаћинства. Уколико студент не обнови ниједну годину током студирања и уколико на крају школске године током које је примао студентски кредит, оствари просек оцена виши од 8,5, остварује услов да не враћа узети студентски кредит.

Студентске стипендије се дају студентима као мотивација за наставак образовања и усавршавања и као награда за постигнуте резултате. Постоје различите врсте стипендија које додељују различите домаће и стране институције и организације: разна министарства, општине, универзитети, компаније, банке, фондови, задужбине, невладине и међународне организације.

Стипендије се најчешће додељују на основу одређених критеријума унапред утврђеном броју кандидата. Најчешћи критеријуми приликом избора стипендиста су: година студија, просек оцена, социјални статус, поседовање посебних талената или припадност одређеној етничкој групи.

Конкурсе за студентске кредите и стипендије које расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја за актуелну школску годину можете пронаћи на Интернет презентацији: http://www.mpn.gov.rs/