• IJIEM

ИИМ у бројкама

 • Основани: 1979. Год.
 • Тренутно студира: око 2.200 студената
 • Запослених : Више од 100

Број студијских програма:

 • Основне академске 4
 • Мастер академске 4
 • Специјалистичке академске 2 
 • Докторске 1
 • Специјалистичке струковне 9 модула

На пешачкој удаљености од кампуса на мање од 200 м: 

 • Фотокопирнице: 5
 • Скриптарнице: 2
 • Кафе клуб: 6
 • Кантина: 5
 • Ресторани за исхрану студената: 2
 • Стајалишта јавног превоза: 3
 • Библиотека: 1
 • Читаонице: 3