Специјалистичке студије

Специјалистичке академске студије

Специјалистичке академске студије на студијском програму Индустријско инжењерство трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер индустријског инжењерства.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Индустријско инжењерство. То, поред осталог укључује и даљи развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из области које проучава.

Услови за упис на специјалистичке академске студије

  1. завршене оговарајуће основне и мастер академске студије, које заједно вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;
  2. познавање једног страног језика;
  3. познавање софтверско информационих технологија;
  4. лице које е по претходним прописима било уписано на магистарске студије.

За више информација: http://ftn.uns.ac.rs/1927240344/fakultet-tehnickih-nauka