• IJIEM

Инжењерство информационих система

Информационе и комуникационе технологије прожимају све аспекте савременог друштва и интензивно се користе свакодневно и у свим сферама живота. Информациони системи, применом ових технологија, омогућавају да се послови у предузећима обављају брже, лакше, боље и јефтиније. Максимални ефекти се постижу када се добро познаје природа пословања и структура предузећа, што наши инжењери сигурно знају. Они су научили како функционише предузеће и како га употребом информационих и комуникационих технологија учинити успешнијим. Акценат је постављен на оспособљавању инжењера који сагледавају целину система и развијају способности лаког прилагођавања различитим апликативним доменима и примени различитих и иновативних метода, техника и алата у области информационих и комуникационих технологија.

Дипломирани инжењери овог профила, овладаће теоријским и практичним знањима из различитих области, попут системског инжењерства, организације, економије, архитектуре рачунара и рачунарских мрежа, пројектовања и имплементације информационих система и база података, програмирања, истраживања података (Data Mining), рада са великим количинама података (Big Data), управљања развојем и применом информационих система и информационих и комуникационих технологија у свим сферама живота.