• IJIEM

О ИНДУСТРИЈСКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ

Индустријско инжењерство је настало као одговор на реалне потребе индустрије још почетком 20. века. Индустријски инжењери проналазе најбољи, најбржи, најјефтинији, најлакши и најбезбеднији начин да се нешто уради. Успевају да испоруче квалитет у року, на задовољство купца и запослених. Иако изгледа тешко и одговорно, они најчешће уживају у решавању таквих проблема јер поседују потребна мултидисциплинарна знања и вештине. Поред техничких вештина, такође су добри у математици, механици и информатици, познају природу трошкова, али поседују и вештине опхођења са људима, чиме кроз тимски рад постижу боље резултате.

Индустријски инжењери предводе тимове који побољшавањем процеса, повећавају продуктивност и профит, а смањују трошкове производње, проучавају нове, иновантивне начине рада и, где год и кад год је то могуће, у максималној мери користе савремене технологије како би аутоматизовали процес рада.

Они одлучују који приступ ће се користити при конструисању и тестирању система, колико људства ће бити потребно, која технологија и каква подршка ће бити коришћена. Ово су врло важне одлуке у пословању, а темеље се у потпуности на „култури“ индустријског инжењерства.

Индустријско инжењерство потребно је свакој компанији у скоро сваком њеном сегменту. Прва генерација студената Индустријског инжењерства уписана је 1969. године у оквиру машинског инжењерства а од школске 1999/2000. године настава се изводи у оквиру Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент.