• IJIEM

Лабораторија за учење на даљину

Лабораторија за учење на даљину (енгл. е-Леарнинг Лабораторy - еЛЛаб) на Факултету техничких наука користи Мудл систем који смо назвали Моодле еЛЛаб. Лабораторија пружа подршку наставном особљу и студентима. Наставно особље које је заинтересовано за обогаћивање својих еx-катедра предавања и вежби са интерактивним задатцима, активним учењем или он-лине тестовима који се налазе на Моодле еЛЛаб платформи. Ова подршка се огледа у следећем:

  • виртуални простор на Моодле еЛЛаб платформи
  • обавезне обуке наставног особља
  • подршку током учења и
  • консултације о употреби алата на платформи.

На Моодле еЛЛаб платформи, студентима је на располагању све оно што им је потребно да би успешно савладали предмет и положите испит: сви материјали, слајдови са предавања, слике које објашњавају најсложеније појмове, тестови кроз које могу да провере оне делове градива које нису најбоље схватили, форуми на којима могу да консултују своје колеге студенте у вези предмета и могућност електронске комуникације са професором и асистентом.

Систем за е-учење је врста информационог система који је заснован на интернет технологији и који обезбеђује трансфер знања студентима на независтан и флексибилан начин. Студенти или е-учесници приступају систему путем интернета или интранет портала у циљу стицања информација, знања и вештина. Е-учесници имају могућност да самостално читају материјале постављене на интернету, а затим да тестирају стечена знања. Ова карактеристика чини систем за е-учење ефикасним окружењем. Током процеса учења, студенти уз помоћ система за е-учење могу да комуницирају са другим учесницима, као што су предавачи или остали студенти.

Мудл (енгл. Моодле) је најпопуларнији систем за управљање учењем који функционише као софтвер отвореног програмског кода. Назив је настао од акронима за модуларно објектно-оријентисано динамичко окружење за учење (енгл. Модулар Објецт-Ориентед Дyнамиц Леарнинг Енвиронмент). Овај софтверски пакет служи као алтернатива за лиценцирана-комерцијална решења за е-учење, има велику и разнолику заједницу корисника и преведен је на више од 75 језика у 233 земље широм света. Већи број прототипова је произведен и одбачен пре него што је 20. августа 2002. године званично представљена верзија Мудл 1.0. Написан је у програмском језику ПХП. Мудл нуди окружење за учење које омогућава колаборацију између учесника а које може да се користи као самостални програм за учење у потпуности преко интернета или може да се користи као подршка за конвенционално учење.

Више информација на http://ellab.ftn.uns.ac.rs/