• IJIEM

Истраживачки и технолошки центар

  • Институт за индустријске системе Факултета техничких наука (сада Департман за индустријско инжењерство и менаџмент) и 
  • група од 14 предузећа (међу којима Мајевица из Бачке Паланке, Југоалат из Новог Сада, Истра из Куле, Фадип из Бечеја и друге) која су тада добро функционисале и запошљавале значајан део локалног становништва.

Замишљен као окосница трансфера технолошких и организационо управљачких знања акумулираних у домаћој и светској академској заједници у привредне токове, основа делатност Центра се ни тренутка до данас није одвајала од ове своје мисије. Сарадници Центра су чланови пројектног тима - проверено еминентни експерти за област на коју се односи пројект, који се бирају пажљиво углавном из редова наставног особља са Универзитета у Новом Саду, а, по потреби, то могу бити и људи ван универзитета. Окосницу сваког тима чине запослени на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент ФТН Нови Сад. 

Центар је 1998. свој систем менаџмента усагласио са захтевима стандарда ИСО 9001.

РАЗВОЈ И КОНСАЛТИНГ

У области развоја и примене привредних решења истичу се услуге консалтинга на усклађивању система менаџмента са захтевима међународних стандарда (ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001, ИСО/ИЕЦ 17025, ИСО 22000/ХАЦЦП, ИСО/ИЕЦ 27001, ГЛОБАЛ Г.А.П., ХАЛАЛ, КОСХЕР, ИФС, ИСО 10002, ИСО 31000, ИСО 15189, ИСО 20001, ИСО 50001, ИСО 10006 ИСО 26000 и други). 

Центар је развио своју методологију снимка, анализе стања, планирања и реализације ових пројеката. Пројекте је реализовао у складу са методологијом, која је развијана, побољшавана и прилагођавана сваком кориснику током ових година. 

Центар је пружао услуге консалтинга у овој области реализацијом преко 300 пројеката из производног и услужног сектора. Наведене су само неке референце:

Из области производње: НИС Рафинерија нафте Нови Сад, Тоза Марковић, Кикинда, Алинг Цонел Гајдобра, Сунце Сомбор, Витал Врбас, Арома Футог, Југохемија Београд, ББ Минаква, Новкабел А.Д. Нови Сад, Тамарис Бања Лука, ДЕС Нови Сад и други. 

Из области здравства: Институт за Кардиоваскуларне болести Војводине, Институт за јавно здравље Војводине, Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Пастеров завод Нови Сад, Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Дом Здравља Инђија Нови Сад итд. 

У јавним предузећима и органима власти: Водовод Нови сад, Водовод Шабац, ЈП Урбанизам Нови сад, Чистоћа Нови Сад, ЈКП Лисје Нови Сад, Паркинг Сервиси Нови Сад и Сомбор, Општина Бечеј итд.

У услужном сектору: Војна Установа Тара (Хотели Оморика и Бели Бор), Завод за судска вештачења Нови Сад, Фонд ПИО Републике Српске Бијељина, Технобиро НС Нови сад, Факултет техничких наука Нови Сад, Бобар Банка Бијељина, Бобар осигурање Бијељина итд.

У ИТ сектору: DL Design House Beograd, Prozone Novi Sad, Levi9 Novi Sad

У сектору малих и средњих предузећа: Medlab Novi Sad, Meritum NS, Positive Novi Sad, BMD Janja, Meditech Novi Sad, Š&P Timex Novi Sad, Soko Tim Novi Sad, Sontaratex Novi Sad, Struja Stanković Veternik, Šuša DOO Verternik, Agria Subotica, Biljana i Luka Novi Sad, Modelar Novi Sad, Razvoj Janić Subotica, Remming Srbobran, Sajnos Novi Sad, TEA NS d.o.o., Novi Sad itd. итд.

По потреби, Центар је спроводио и има капацитета да спроведе пројекте увођења разних побољшавања система менаџмента у организацијама по захтеву корисника који могу укључивати различита знања (техничка, технолошка, информационо-комуникациона и сл). 

ОБУКА

Центар је организовао и организује јавне семинаре из области у којима реализује пројекте. Јавни семинари подразумевају слање позива широком кругу организација и привредних комора. 

До сада, Центар је организовао преко 70 јавних семинара. На већини ових семинара је организован рад по принципу радионица на којима учесници тимски решавају проблем који сами одаберу у складу са типом семинара. Већ дуги низ година (уз мања прилагођавања у складу са реаговањима корисника) на сваком јавном семинару Центра се паралелно организује десетак радионица које за теме могу имати практичну примену захтева неког од међународних стандарда, побољшавање система уопште, примене метода и техника побољшавања система, Леан систем, 6 сигма, увођење интегрисаног система менаџмента, обуку рада представника руководства за системе менаџмента и слично. 

Овим видом семинара обучено је преко 6000 полазника, из више од 2700 организација.

Поред јавних семинара, у оквиру пројеката се организује један до два семинара у оквиру организације, од којих један често обухвата све запослене. 

Посебно се могу организовати и организују се семинари за обуку интерних проверивача за различите системе менаџмента. 

Уколико је захтев корисника да се организују семинари са посебним - специфичним темама, Центар, након пажљиве анализе, може у кратком времену организовати тим и семинар по захтеву корисника припремити и одржати. 

У више наврата, Центар је реализовао семинаре у регионалним привредним коморама широм Војводине, за учеснике из региона. 

Тако гледано, број учесника на семинарима Центра процењује се на преко 50 000.

ИСТРАЖИВАЊЕ

С обзиром да је Департман за индустријско инжењерство и менаџмент основа сваког пројектног тима, не треба наглашавати да се сва позитивна искуства из научно-истраживачког рада и све њихове практичне импликације примењују у реализацији пројеката Центра. 

www.itcns.rs