• IJIEM

Стручне екскурзије

Стручне екскурзије представљају путовања односно стручне посете компанија и универзитета, а које се организују у циљу пружања услова студентима да заокруже своја знања стечена на основним и мастер студијама. Обилазак живог система и практична демонстрација теоријски стечених знања чини стручну екскурзију важним сегментом у личном и професионалном развоју будућих инжењера. Студенти на стручним екскурзијама имају могућност да се упознају са применом различитих технологија у стварним околностима и условима. 

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент обезбеђује својим студентима присуство на предавањима и тренинзима уз различите врсте обилазака компанија које су лидери у својим областима. Заједно са студентима у овим екскурзијама учествују и асистенти и професори са Департмана који играју веома важну улогу у повезивању теоријских и практичних инжењерских знања код студената. 

Универзитет Техникулум у Бечу

Компанија ФЕСТО у Бечу

Следећа дестинација: ABB Robotics Austria