• IJIEM

Инжењерски менаџмент - МБА.

Специјалистичке струковне студије Инжењерски менаџмент - МБА усмерене су на практична знања и компетенције које су неопходне менаџерима за решавање конкретних проблема у свакодневном пословном окружењу и на тај начин представљају одговор на указане потребе из праксе.

Настави са читањем

Штампа Ел. пошта

Упис на специјалистичке струковне студије из електронског пословања

Специјалистичке струковне студије из области е-пословања усмерене су на практична и системских знања и вештина из области унапређења пословања коришћењем интернета као средства за унапређење што је могуће већег броја пословних процеса у организацији - од осмишљавања и тестирања производа и услуга, преко њиховог креирања, представљања, промоције и продаје.

Настави са читањем

Штампа Ел. пошта